Prosjekter

Forskningsprosjekter

Oksygenrenhet

Redusere Strømforbruk

Våre applikasjoner leverer oksygenrenhet på 95%. I oksygenet er det innslag av argon. Argon er ufarlig for fisk og blander seg på samme måte som oksygen i vann. Vi vet at akvakultur også bruker oksygen med 93% renhet. Da vil det være rester av nitrogen i oksygenet, som vi er usikker på om kan bidra til nitrogenovermetning i kar og igjen kan skade fisken. Vi er trygge på at renheten vi leverer på ingen måte har negative konsekvenser for fiskevelferd, men med renhet på 93% som brukes både til settefiskanlegg og brønnbåter vil vi vite mere. Undersøkelsene gjøres i samarbeid med forsker/biolog, på landbasert gjennomstrømnigsanlegg for rognkjeks. Oppdrettsanlegget har ikke CO2-luftere og i karene måles oksygen, tottalgassmettnig og metning av nitrogen. Gassmettningen vil overvåkes over tid med forskjellig vanntemperatur og variasjoner i biomasse, samtidig som oksygenrenhet reguleres mellom 90% – 95%.

Formålet med undersøkelsene er å finne ut om reduksjon i renhet kan gi redusert energiforbruk uten at det går på bekostning av fiskevelferd. Prosjekt vil være ferdig sommeren 2021.    

Analyse

Vi har også basert på analyse av samlede data gjort andre nye funn som gir vesentlig reduksjon i energiforbruk, et konkurransefortrinn som gir livsløpskostnader i særklasse. Ved å sette sammen anlegg med riktig teknologi i forhold til oppgaven (produksjon av oksygen for akvakultur), leverer vi applikasjoner som gir rask tilbakebetaling av investeringen og lang levetid med uproblematisk drift. Vi jobber kontinuerlig for å utnytte fordelene vi har med å levere verdensledende teknologi.   

Samarbeidspartnere

Sammarbeid gjør oss sterkere