Produkter

Ekte Miljøteknologi

Lavere oksygenpris, energibesparende og sikker oksygentilgang

Våre oksygenløsninger er skreddersydd for akvakulturindustrien. Systemene er designet for å møte de spesifikke behovene til akvakultur, med muligheter for både presis oksygenregulering og effektiv energigjenvinning. Vi tilbyr fleksible løsninger som kan tilpasses nøyaktig etter våre kunders ønsker og krav, sikrer optimal driftseffektivitet og bidrar til bærekraftig vekst i din virksomhet.

Ogtech sin 3d-modell av en kompakt og effektiv oksygengenerator.
Beregn CO2-besparelse

Regn ut hvor mye klimagassutslipp du kan unngå

Regn ut hvor mye CO2 du kan spare klimaet for årlig, kun i transportleddet. Legg inn avstanden fra oksygenprodusenten til ditt anlegg, og få et anslag på hvor mange vogntog som kreves, og hvor mye klimautslipp som unngås.

Antall nødvendige vogntog: 0
Reduserte CO2 ekvivalenter: 0 kg
Beregningene er basert på at et vogntog i gjennomsnitt kjører med 15 000 kg oksygen per leveranse, og at vogntoget kjører tur/retur. Faktoren til distansen er derfor beregnet til 1,5.

Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Våres oksygenanlegg

Oksygenanlegg

Egenproduksjon av oksygen basert på PSA eller VPSA teknologi er den mest kostnadseffektive løsningen for oksygen til akvakultur. Produksjonsanlegg installert i kundens lokaler eller i container/kabinett tilknyttet fiskeproduksjonen, vil raskt spares inn, sammenlignet med løsninger som krever transport.

Ogtech tilbyr både løsninger basert på PSA og VPSA teknologi fra 10 – 20 000 kg. oksygen pr. døgn. I våre applikasjoner bruker vi løsninger som er driftssikre og samtidig gir lave livsløpskostnader pr. produserte kg oksygen. Atlas Copcos patenterte teknologi og egne løsninger, gir oss fordeler sammenlignet med konkurrenter.

Våre systemer er tilpasset akvakultur. Løsningen kan tilbys med oskygenregulering og energigjenvinning. Alt etter kundens ønsker og behov.

Backupsystem

I en verden der driftstans ikke er et alternativ,  kan vi sikre kontinuerlig drift med våre kompakte og kraftige backup-løsninger, kompatible med LOX og trykkflasker. Våre løsninger er støttet av avansert teknologi og garanterer pålitelighet under strømbrudd med et spekter av strømbackup-alternativer som inkludert batteri, hybrid og diesel. Løsningene er tilpasset ethvert behov, fra små enheter til 1000KVA systemer.

serviceAnalyse
Serviceløsning

Service

En forutsetning for lang levetid på oksygenanleggene og uproblematisk drift, er gode rutiner for service og vedlikehold. Sensorer og analyser av samlede data vil sammen med kommunikasjonssystemer være standardutrusting i våre anlegg. Eventuelle feilmeldinger sendes automatisk til driftsoperatørens mobiltelefon og eventuelt kontrollrommets pc.

Sanntid Overvåkning

Vi kan også overvåke driften, og kan tilby teknisk støtte 24/7. Når vi bruker moderne kommunikasjonssystemer kan vi sammen med driftsoperatør ute på anlegget, kartlegge, veilede og utbedre. Unødvendig tidsbruk og kostnader med reise unngås. Ved behov sender vi en godt forberedt faglært serviceteknikker ut for utbedring av feil. Vår samarbeidspartner er representert langs hele kysten og til sammen i 180 land. Vi bruker kun anerkjente internasjonale underleverandører. Reservedeler til våre anlegg er svært tilgjengelig og kan oftest leveres i løpet av to virkedager. 

Fra oss kan dere kjøpe forskjellige service og delavtaler. Sammen finner vi løsningen som passer best for dere.