produkter

Ekte Miljøteknologi

Vi kutter kostnaden og klimaavtrykket
ikke sikkerheten

Våre systemer er tilpasset akvakultur. Løsningen kan tilbys med oskygenregulering og energigjenvinning. Alt etter kundens ønsker og behov.

Ogtech sin 3d-modell av en kompakt og effektiv oksygengenerator.

Oksygenanlegg

Egenproduksjon av oksygen basert på PSA eller VPSA teknologi er den mest kostnadseffektive løsningen for oksygen til akvakultur. Produksjonsanlegg installert i kundens lokaler eller i container/kabinett tilknyttet fiskeproduksjonen, vil raskt spares inn, sammenlignet med løsninger som krever transport.

Ogtech tilbyr både løsninger basert på PSA og VPSA teknologi fra 10 – 20 000 kg. oksygen pr. døgn. I våre applikasjoner bruker vi løsninger som er driftssikre og samtidig gir lave livsløpskostnader pr. produserte kg oksygen. Atlas Copcos patenterte teknologi og egne løsninger, gir oss fordeler sammenlignet med konkurrenter.

Backup system

Vi leverer løsninger som fungerer sammen med LOX og trykkflasker. I tillegg har vi løsninger med nødløsning basert på samme teknologi.

Uten strøm blir det ingen egenproduksjon, vi leverer også løsninger for strøm basert på batteri, hybrid eller diesel. Fra små enheter og helt opp til 1000 kVA.

 

Velkommen til Ogtech, din foretrukne partner i akvakulturbransjen for innovative oksygenløsninger. Vi er stolte av å spesialisere oss i utviklingen og leveransen av avanserte oksygenproduksjonssystemer, skreddersydd for både sjøanlegg og landbaserte akvakulturoperasjoner.

serviceAnalyse
Serviceløsning

Service

En forutsetning for lang levetid på oksygenanleggene og uproblematisk drift, er gode rutiner for service og vedlikehold. Sensorer og analyser av samlede data vil sammen med kommunikasjonssystemer være standardutrusting i våre anlegg. Eventuelle feilmeldinger sendes automatisk til driftsoperatørens mobiltelefon og eventuelt kontrollrommets pc.

Sanntid Overvåkning

Vi kan også overvåke driften, og kan tilby teknisk støtte 24/7. Når vi bruker moderne kommunikasjonssystemer kan vi sammen med driftsoperatør ute på anlegget, kartlegge, veilede og utbedre. Unødvendig tidsbruk og kostnader med reise unngås. Ved behov sender vi en godt forberedt faglært serviceteknikker ut for utbedring av feil. Vår samarbeidspartner er representert langs hele kysten og til sammen i 180 land. Vi bruker kun anerkjente internasjonale underleverandører. Reservedeler til våre anlegg er svært tilgjengelig og kan oftest leveres i løpet av to virkedager. 

Fra oss kan dere kjøpe forskjellige service og delavtaler. Sammen finner vi løsningen som passer best for dere.